Výroba

Naše výrobní spektrum

Dutá tělesa od 3 do 2.800 ml

Individuální projekty se specifickými formami zákazníků jsou obzvlášť silnou stránkou Bechtoplastu. Speciální přání a formy mohou být rychle a flexibelně splněny. Za intenzivní spolupráce se zákazníkem vznikají tímto způsobem vysoce inovativní výrobky.

I přes všechnu individualitu mohou zákazníci – obzvláště v oblasti plastových lahví – vybírat ze širokého spektra standardních výrobků.

Obsáhlá paleta standardních výrobků

Kromě výroby podle specifikace zákazníka nabízíme také velký počet rozmanitých standardních výrobků:


V mnoha případech existuje také možnost vyrábět první vzorky nebo prototypy z originálního materiálu obzvlášť výhodně – což je ideálním podkladem pro rozhodnutí.

Poradenství a péče v první řadě

Již od počátků byly osobní péče a podpora velmi důležitým přáním Bechtoplastu.

Konkrétně to znamená: přímý kontakt k vedení podniku a k vedoucím zaměstnancům, intenzivní poradenství a podpora v předvýrobní fázi – od výběru materiálu a nářadí přes druh výroby až k návrhu, neustálý kontakt s Vaším oddělením vývoje.