Impresum

Bechtoplast s.r.o.

Sídlo firmy:

Zelený pruh 1560/99
CZ–140 00 Praha 4

Provozovna:

Žatecká 501
CZ–331 41 Kralovice

Telefon: +420 373 035 070
E-Mail: info@bechtoplast.cz

Obchodní rejstřík
vedený u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 128216
Jednatel: Wolfgang Bechtold
DIČ: CZ27942651

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Obsah:

Obsah těchto stránek byl sestaven s největší pečlivostí. Společnost Bechtoplast s.r.o. nemůže přesto převzít ručení za bezchybnost a přesnost poskytnutých informací.

Bechtoplast vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody, které by vznikly přímo nebo nepřímo v souvislosti s používáním této webové stránky, pokud se ze strany Bechtoplastu s.r.o. nejedná o prokazatelné úmyslné zavinění nebo prokazatalnou hrubou nedbalost.

Odkazy:

Pokud Bechtoplast prostřednictvím odkazů přímo nebo nepřímo odkazuje na cizí internetové stránky, nepřebírá odpovědnost za obsah těchto stránek.

Bechtoplast tímto prohlašuje, že v době uvedení odkazů na internetové stránky tyto neobsahovaly žádné ilegální obsahy. Bechtoplast s.r.o. nemá žádný vliv na aktuální nebo budoucí podobu odkazovaných stránek. Obsahové změny, které byly na odkazovaných stránkách provedeny až po uvedení odkazu, nepodléhají vlivu Bechtoplastu s.r.o. Bechtoplast s.r.o. neručí za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvlášť ne za škody, které by mohly vzniknout z užití či z neužití informací uvedených na odkazovaných stránkách.

Autorské právo:

Všechny texty, obrázky, grafiky a jiné na této webové stránce obsažené soubory podléhají autorskému právu a jiným zákonům k ochraně duševního vlastnictví. Mohou být používány v rámci nabízeného užití, ale nesmějí být ani pro obchodní účely ani pro šíření kopírovány nebo změněny nebo použity na jiných webových stránkách. Touto webovou stránkou nebylo uděleno povolení k používání duševního vlastnictví Bechtoplastu nebo třetích osob.

Všechna v internetové nabídce uvedená a případně třetí osobou chráněné značková a obchodní označení podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného označovacího práva a vlastnickým právům příslušných uvedených vlastníků. Pouze na základě pouhého jmenování nesmí být vzbuzen dojem, že značková označení nejsou chráněna právy třetích osob.

Copyright 2014 by Bechtoplast s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.